Köpa & Sälja biljetter i andra hand – Varning och Viktig information

  • SÄLJA & ÖVERLÅTA BILJETTER TRACKDAYS

Ibland händer det att man får förhinder och inte längre kan delta  på en bankörning som man har en bokad biljett till!
Det går naturligtvis då att sälja biljetten till någon annan, likaså köpa biljetten av någon som har en annons på en biljett.

Som köpare är först och främst viktigast att du köper en biljett till den hastighetsgrupp som du brukar åka i och mest troligt tillhör.
Vi kommer neka överlåtelser där t.ex. en snabb förare köper en biljett i lugnaste gruppen. Varför? Jo, någonstans måste dagen börja och det är ett säkerhetsproblem att blanda lugna/nybörjare med snabba förare som tänker sätta varvtider och visa vilken grupp dom hör hemma i för att sen kunna bli flyttade. Sådant beteende accepteras inte!
Som köpare av biljett bör du kontakta Actionpics och verifiera att säljaren har en biljett innan betalning sker och att biljetten är i rätt hastighetsgrupp.

Som säljare bör du se till att din annons tydligt anger vilken grupp biljetten har. Som säljare kan du aldrig lova att det går att byta grupp precis av samma anledning som ovan.

Säljaren skickar mail till info@actionpics.se med namn och kontaktuppgifter på köparen. Actionpics bekräftar att platsen stämmer och att överlåtelsen godkänns.
Säljare och köpare löser det ekonomiska med varandra och därefter meddelar säljaren att betalning har skett och först då bekräftar Actionpics att anmälan är uppdaterad och ändrad.

  • VARNING  BEDRÄGERI  KÖP & SÄLJ BILJETTER

Betala aldrig till en främmande person för en biljett utan att kontrollera med Actionpics att biljett och namn stämmer.
Det har förkommit att personer försöker sälja platser till Actionpics Trackdays bandagar fast dom inte har en giltig biljett bokad och betald.
Be om ordernummer och fullständigt namn för bokningen och kontrollera med Actionpics.