arai

Alhohol & Drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Actionpics bandagar,
Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare och deltagare/kunder som vi har en alkohol och drogpolicy.
Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god miljö när vi träffas vid motorbanor.
Målet är en säker och trivsam plats med väl fungerande medarbetare och deltagare/kunder när vi träffas och utövar motorsport tillsammans.
Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem.

Riktlinjer,
Alla i motorbanans depåområde ska vara nyktra och drogfria. Det accepteras inte heller att komma bakfull till ett aktuellt arrangemang.
Överträdelse medför att man blir avvisad från depåområdet.
Brukande av droger är nolltolerans!
Alkohol kan få förekomma i mindre begränsad mängd, t.ex. öl eller glas vin till middagen på kvällen. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme.
I de fall som arrangören bjuder på middag erbjuds endast alkoholfria alternativ som tillhörande dryck.
Vi har alla ett ansvar för den miljö vi vistas i. Misstänker man att någon i vår omgivning som vi utövar motorsport tillsammans med har problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med oss som arrangör.

Alkomätare,
Som arrangör har vi tillgång till alkoholmätare och kommer vid misstanke användas för utandningsprov.