arai

Om Actionpics

Actionpics är en arrangör av bandagar (trackdays) för motorcyklar på svenska motorbanor. Verksamheten startade 2004 och har sedan dess vuxit till ett namn som det flesta i branschen känner till. Vi vågar påstå att vi är Sveriges enskilda största och mest seriösa arrangör. Vi arrangerar årligen bandagar på Mantorp Park, Gelleråsen, Kinnekulle Ring, Anderstorp och Ring Knutstorp. Vår huvudsakliga målgrupp är förare med tävlingsmotorcyklar, sportmotorcyklar och sporttouringmotorcyklar (gatåkare som kör trackdays), även förare med supermotard förekommer flitigt.

Våra deltagare kommer huvudsakligen från Sverige men även från Norge och Danmark.
Tillsammans med ett antal viktiga samarbetspartners vill vi skapa mervärden vid dessa bandagar. Utlottning av däck, olja, provkörningar m.m. är ett vanligt inslag på bandagar med Actionpics.

Det ska vara en rolig och positiv upplevelse oavsett om man är racingförare, gatåkare eller nybörjare som för första gången är på en motorbana.
Att vi gör vårt koncept rätt har vi ett bra kvitto på, alla dagar är fullbokade långt i förväg men ändå så strävar vi hela tiden efter att förbättra och överträffa förväntningarna som våra deltagare har.

Sjukvårdsföretag som vi använder för Din säkerhet på samtliga evenemang

För din säkerhet som deltagare så samarbetar vi med professionella sjukvårdsteam som bemannar våra event i händelse om en olycka sker.
mmr

MMR – Mobile Medical Rescue

MMR bemannar samtliga Actionpics event.

Personalen arbetar alla inom ambulanssjukvården idag och är uppdaterade med de senaste rönen inom ambulanssjukvård. Medicinskt ansvarige läkare har mångårig erfarenhet av prehospital sjukvård som ambulansöverläkare i Östergötland.

MMR arbetar enligt de senaste riktlinjerna som finns för ambulanssjukvård med läkemedel, medicinsk utrustning, standardiserat arbetssätt enligt PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) / Triagesystemet METTS/RETTS / PS (Prehospital sjukvårdsledning) och journaldokumenterar alla insatser.

Mobile Medical Rescue AB är registrerad och godkänd av socialstyrelsen.