arai

Avbokning & Reklamation

Det finns i allmänhet ingen ångerrätt på biljetter till sportevenemang, konserter och andra evenemang.
Om du befinner dig i en situation där du förhindras från att delta i en bokad händelse på grund av skada eller sjukdom, rekommenderar vi att du säljer/överlåter betald plats på annan person.

Vi hjälper dig gärna att överlåta bokad plats, kontakta info@actionpics.se så får du information om hur du ska gå tillväga.

Om körtiden vid bokat evenemang reduceras, till exempel på grund av uppkommen personskada, minskad friktion på banan eller dåligt väder kommer ingen återbetalning av erlagd deltagaravgift ske.

Övrigt

Vid eventuell tvist kommer Lenoa AB att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.

Kundservice

Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta:

Lenoa AB, Hjortrongränd 9, 595 58 Mantorp
info@actionpics.se
073 – 687 3504