Information Covid-19

Vi vet att många undrar och några hör av sig.

Vi vill inte gå händelserna i förväg med några beslut redan nu i början av april månad.

Det är idag nästan 1,5 mån kvar till Actionpics första arrangemang 2020 på Mantorp Park och för närvarande ser man inte någon ändring  i verksamhet förutom det som är tillståndspliktigt som t.ex. tävlingar. Den verksamhet som bedrivs på området med stängda grindar för att allmänhet inte ska kunna nå läktare och publika områden kan fortsätta för närvarande.

Nu kan mycket hända under april månad och början av maj månad, både positivt och negativt. Men vi följer utvecklingen och kommer följa de råd och bestämmelser från myndighet som gäller då för motorbanan och deras verksamhet.

Men, det är som sagt relativt lång tid kvar och vi är hoppfulla att kunna genomföra det som vi vet många längtar efter i allt mörker som nu rapporteras om dagligen.

Ta hand om er och håll avstånd till varandra!