q8oils
arai

Covid-19

INFORMATION GÄLLANDE CORONA COVID-19

I den kontakt vi har haft med myndigheter samt motorbanor Mantorp Park, Gelleråsen Arena och Kinnekulle har det framkommit att arrangemang som de träningar Actionpics arrangerar kan genomföras med en del anpassningar och förändringar.
Vi känner oss trygga med att vi inte kommer bidra till någon extra smittspridning då motorbanorna tagit fram riktlinjer och anpassningar för oss och andra hyregäster.
När vi träffas är vi utomhus och har 40 000 kvm yta att sprida ut oss på, depån blir indelad i olika zoner för att inte för många ska kunna samlas på en viss yta.
Alla MÅSTE använda social distansiering med minst två meter avstånd till närmaste annan deltagare i depån.
Självklart är ni många som saknat varandra över vintern och gläds över att träffas och vi vet att ni skulle vilja kramas  m.m  men denna sommar får ni avstå detta :-)

Det uppmanas till träning, Folkhälsomyndigheterna säger ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.” Vi genomför det vi kan och tar beslut för vad vi kan göra med utgångspunkt från det riskbedömningsdokument som FHM tagit fram. Samtidigt har vi alla ett stort samhällsansvar för att hindra riskspridningen och därför är det viktigare än någonsin att man vid minsta symptom stannar man hemma!

Dessa restriktioner och anpassningar gäller fortsättningsvis,
– Endast anmäld deltagare till träning får komma in på området, grinden kommer att vara bemannad och stängd
– Depån delas in i zoner och och deltagarna ska ska använda hela området med gott om avstånd till varandra
– Depåboxar ska vara öppna åt båda håll för god ventilation
– Förarmöte kommer delvis ske via speakeranläggning och gruppvis med den grupp du är anmäld till
– Tillhör du riskgrupp eller har symptom så får du inte närvara
– Incheckningen är anpassad på plats för att hålla distans till dig som deltagare och mellan dig och andra deltagare

Vi är måna om våra deltagare och deras hälsa och ber att alla följer dessa riktlinjer så får vi alla en mycket bättre och riskfri miljö att vistas i när vi tränar. Håll dig gärna uppdaterad med Folkhälsomyndighetens löpande information på www.folkhalsomyndigheten.se

Vi önskar Er  alla en fin vår och kommande sommar och hoppas att vi ses i depån (utan handslag, kramar, kindpussar)

Actionpics med personal